Våre tjenester

Kartlegging av arealer
Vi utfører kartlegging av arealer og utarbeider kotekart. Vi foretar også grensepåvisninger av eiendommer der grensemerker er blitt borte

Bygg- og aksestikking
Ved større bygg er byggets plassering definert av akser. Disse akser følger bygget oppover i etasjene, og alle detaljer i bygget er definert ut fra disse aksene.

Anleggstikking
Vi foretar alle typer anleggstikking som veier, plasser, fundamenter, damanlegg og annet.

Husplassering
Vi plasserer alle typer bygg med god nøyaktighet, og foretar også beliggenhetskontroll i hht kommunale krav i den enkelte kommune.

Masseberegning
Vi foretar masseberegninger innen alle typer anlegg.

Drone
Ved hjelp av våres Ebee drone fra Sensfly kan vi effektivt utføre kartlegging av områder. Dataene kan f.eks. brukes til masseberegninger eller georeferert «as built» dokumentasjon.

Reguleringsplaner
Ved ønske om utbygging av områder kan vi utarbeide reguleringsplaner for de ønskede formål. Vi foretar da all varsling, kontakt med naboer, offentlige etater og andre interessenter.

Byggesøknader
Byggesøknader for eneboliger og andre mindre tiltak.

Uavhengig kontroll
Ved bygging av boliger er det innført uavhengig kontroll for våtrom og lufttetthet i boligen.

Prosjekter

Reguleringsplaner

Trøgsle Utvidede Næringsområde
Varsel om regulering
Planbeskrivelse
Trøgsle

Boligfelt Furuholtet
Varsel om regulering

kart2